Македонски геоглиф / Macedonian geoglyph

Во близина на македонскиот град Свети Николе се наоѓа ритуална могила во облик на космичко јајце со импресивни димензии од околу 85 x 45 метри, ориентирана Север-Југ, во која е впишан огромен геоглиф со симбол кој што може да се пронајде во скоро сите древни писма ширум светот.

Според сè, се работи за револуционерно откритие, со широк спектар на импликации кои ке ги потресат основните сфаќања за историјата на антиката и теологијата, а со самото тоа и темелните сфаќања на целните вредности во општеството во целина.

Преку прегледот на сакралниот симболизам, древните мудрости, народните обичаи и исконската теологија кои ги познавале големите мајстори на животот – градители, е утврдено метафизичкото и симболичното значење на оваа презначајна и пресвета ритуална могила, т.е таа е интерпретирана херметички напишана порака за човештвото кое е во него содржана. Симболичниот и метафизичкиот начин на кој е напишан овој труд ја одржува (ч)истата суштина која е непрепознатлива за материјалистичкиот начин на размислување, и линеарното сфаќање на односот човек-природа, односно Вселена. Впрочем, античките херои и духовните отци не размислувале материјалистички, и за да можеме ние воопшто да ги одтатнеме пораките кои ни ги оставиле нашите дамнешни и славни предци, мораме да го разбереме начинот на кој тие ги формирале своите увиди во природната реалност, односно во природата на сèприсутната и сèопштата,  целокупна суштина. Тоа секако не е материјализмот, кој е опасно духовно застранување.

Macedonian Geoglyph on Google Maps

Advertisements

2 responses to “Македонски геоглиф / Macedonian geoglyph

Leave a Reply?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s