Чешмата во Трстеник

Пронајдете ја разликата.

Trstenik 1964

Слика од книга издадена во 1964 година

Photo0604

Advertisements