Говедар камен, Овче Поле

Камен, обичен како и секој камен. Се наоѓа на полето меѓу Свети Николе, Ерџелија и Пеширово. Околу него нивје со жито и други земјоделски култури. Голем е како една соба 4х4 метри, висок околу 3м. Велат дека некогаш некој “натчовек” го фрлил од Ѓуриште – 10 километри воздушна линија и тој паднал на местото каде се наоѓа сега. Токму тогаш на тоа место имало добиток, а со нив и човек кој ги чувал – говедар. Паднал каменот врз човекот и врз добитокот и оттогаш го завикале Говедаров камен.

Govedar kamen Sveti Nikole Ovce Pole

види: Легендата за Говедаровиот Камен во Овче Поле

говедаров камен

Advertisements

One response to “Говедар камен, Овче Поле

  1. протоѓакон Тони П.
    Идолопоклонство: Говедаров камен
    …Во предвечерието на празникот на св. великомаченик Георгиј – Ѓурѓовден, многу луѓе од различни краишта, од христијанската вера но, и од други религи – доаѓаат кај Говедаров камен.

    Ритуалите што се изведуваат на каменот имаат идолопоклонички и магиски карактер… А, како треба да се однесува христијанинот кон ваквите обреди и појави?…
    – Целиот текст на: http://ortos.wordpress.com/2011/05/04/kamen/

Leave a Reply?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s