Што има под геоглифот во Овче Поле?

Човечкото уво има теоретски фреквентен опсег од  16 до 20.000 Hz. Овој фреквентен опсег се слуша во опсег на интензитет во од 0 до 120 dB. Меѓутоа, со текот на годините, делувањето на фактори од надворешната средина (бучава, акутна акустична траума, лекови, разни болести, и др), овој фреквентен опсег  се намалува, така што обично изнесува од 50 до 10.000 Hz.

The spectrum diagram of the electromagnetic beam at 41.6KHz recorded on the tumulus

The spectrum diagram of the electromagnetic beam at 41.6KHz recorded on the tumulus

The signal at 41.6Khz

The signal at 41.6Khz

 

Advertisements