Македонски Геоглиф / Macedonian Geoglyph

Според сè, се работи за револуционерно откритие, со широк спектар на импликации кои ќе ги потресат основните сфаќања за историјата на антиката и теологијата, а со самото тоа и темелните поимања на целните вредности во општеството во целина.

Преку прегледот на сакралниот симболизам, древните мудрости, народните обичаи и исконската теологија, познавани од големите мајстори на животот – градителите, утврдено е метафизичкото и симболичното значење на оваа презначајна света ритуална могила, таа е херметички напишана порака за човештвото кое еволуирало доволно за да прочита.

Огледално објавува порака која што не се созерцува преку материјалистичкиот начин на размислување…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Advertisements