Говедаров Камен на Овчем Пољу

Govedarov Kamen hail

Јужна Србија обилује разноврсним старим култовима. Три су главне групе култних објеката: култне стене, култна стабла и култне воде, а затим култни гробови, стара црквишта итд. Не само да нема краја у ком не би било по неко такво култно место, него се може рећи да нема ни села које не би имало неки култни објекат, а сасвим је обична ствар да у неком крају или синору неког села буде и по више таквих светишта. Док нека светишта имају потпуно локални значај, многа су позната и у поштовању на пространим територијама. Овче Поље има читав низ разних култних места. Главнија су: црква и кладенац св. Стефана Дечанског крај варошице Св. Николе, Ђуришки манастир, манастир св- Недеља у Ранчинцима, Свети Оца (св. Прохор) на Пчињи, Св. Јаким (Осоговски), Врх Градишки (село Градиште), Три Кладенца у Барбареву, манастир св. Димитрија у Велесу и многа друга. Особит култни објекат је тзв. Говедаров Камен, остењак на самом Овчем Пољу, којем се ука- зује нарочито поштовање. Што је особито значајно, ни једна званична црква није се доскора мешала у тај култ, који је очувао многа веома стара обележја. Тек од 1936 узела је Говедаров Камен под своје православна црква, те је несумњиво да he у току наших дана бити значајнијих измена у том култу.

Са северног оквира Овчег Поља силазе неколике косе према самој равни Овчег Поља. Једна таква коса иде упоредо са Светониколском Реком, с леве јој стране. Преко ње води колски пут из Св. Николе у Штип. На коси, која је широка и благог нагиба, има више природних хумки. На једној таквој хумки је један остењак који Срби зову Говедар-Камен или Говедаров Камен, а Турци га зову Говедар (Говадар) баба. По дну Овчег Поља ретко се уопште види камен. Само по оквиру може се видети гдегод каменита површина. Тако је поменути пут на више места усечен односно спустио се до стеновите подлоге. На хумци где је Говедаров Камен види се већа оголела стеновита површина с које се диже по који остењак мање висине, а на врху јој је већи Говедаров Камен. И Говедаров Камен је од исте врсте стене као и његова стено- вита подлога и као стеновита површина у околини. Та је стена сиво-зелени вулкански туф. Према томе, Говедаров Камен није ништа друго него обичан остењак који се одржао испред денудације као отпорнији део.

Advertisements