Цветовите од Овче Поле

Истиот цвет може да се забележи на локалитетот Била (Бела) Зора во близина на селото Кнежје, и на подот од старата црква Свети Никола.

cvet knezje cvet crkva

cvet da vinci

Превземено од АРМАКЕДОН (www.armakedon.com)

Advertisements