Границите на Овче Поле

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Древното Овче Поле во новото време (интервју со Никола Ристевски)

Здраво живо. Благодарност за овозможената прилика за јавно презентирање на еден од ретките современи начини за промовирање на Република Македонија. Да започнеме. Која беше причината да се почне со објавување […]

Read Article →