Христофор Серафимов и Лазар Колишевски

Со колкава доверба можеме да ги толкуваме информациите кои што ни се обезбедени од “официјалната историја”? Постојат пишани извори (кои сеуште не се пре/објавени во Република Македонија) и сведоштва на […]

Read Article →

Овчеполски кнез Мише Развигоров (1)

Раководители на Ново Село станавме Ѓошо Христо, Икономов и јас – Мите Хаџимишев, а околиски војвода – Мише Развигоров, кој беше нелегален по востанието. И така, Мише Развигоров започна не […]

Read Article →

Свети Николе – кафеани

(според кажувања на постари Светиниколчани) Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина), кафеаната на Дончо Греотата, […]

Read Article →

Што има под геоглифот во Овче Поле?

Научниот текст на експертите од странство и од Македонија, кој што дава извештај за првиот дел од мерењата во Овчеполието, направени со интердисциплинарни методи и поддржани од локалните истражувачи, деновиве […]

Read Article →