Овчеполски кнез Мише Развигоров (1)

Раководители на Ново Село станавме Ѓошо Христо, Икономов и јас – Мите Хаџимишев, а околиски војвода – Мише Развигоров, кој беше нелегален по востанието. И така, Мише Развигоров започна не […]

Read Article →

Репортажа за село Мечкуевци, Овче Поле

Сместено во источниот дел на територијата на општина Свети Николе, во овчеполската котлина, чиј атар се допира со територијата на Општина Пробиштип. Од Свети Николе e оддалечено тринаесет километри.

Read Article →

Овчеполски села – Кнежје

Кнежје Селото се наоѓа на 3,5 километри оддалеченост од Свети Николе, во долината на Кнежевска Река, на нејзината лева падина, која се протега кон југоисток. Покрај селото, на спротивната падина […]

Read Article →