Христофор Серафимов и Лазар Колишевски

Со колкава доверба можеме да ги толкуваме информациите кои што ни се обезбедени од “официјалната историја”? Постојат пишани извори (кои сеуште не се пре/објавени во Република Македонија) и сведоштва на […]

Read Article →

Што има под геоглифот во Овче Поле?

Научниот текст на експертите од странство и од Македонија, кој што дава извештај за првиот дел од мерењата во Овчеполието, направени со интердисциплинарни методи и поддржани од локалните истражувачи, деновиве […]

Read Article →