Ѓуришки манастир (галерија)

Ѓуришки манастир, посветен на Рождеството на Пресвета Богородица, изграден во 11 – 12 век. Градиштанска Планина (позната и под имињата Градманска Планина, Ѓуришка Планина или само Ѓуриште) е македонска ниска и доста расчленета планина […]

Read Article →

Долно и Горно Градиште (Ѓуриште)

Средновековни градови и тврдини во Македонија Иван Микулчиќ VII. ПРЕГЛЕД НА УКРЕПЕНИТЕ МЕСТА ОД СРЕДНИОТ ВЕК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22. Општина СВЕТИ НИКОЛЕ  Сопот (Трстеник) (Ѓуриште ?) Регионална стража (дворец ?). Сл. 126—128. Лит.: И. […]

Read Article →