Научно истражување – март 2014 (галерија)

Во март годинава беше извршено архео-акустично и електромагнетно истражување на неколку локации во Овче Поле, Македонија. Беа користени неинвазивни методи, потполно безбедни за локалитетите, природата и луѓето, кои претставуваат прв комплексен истражувачки проект […]

Read Article →

Градиштето кај Кнежје

Од античкиот период се регистрирани повеќе утврдени населби. Меѓу нив поголеми се: Градиште – Кнежје, Средно и Долно Градиште – Трстеник, Кула – Ѓуриште, градиштата кај Долно Ѓуѓанци, Мечкуевци, Делисинци и други. Во Народниот музеј во Штип […]

Read Article →