Што има под геоглифот во Овче Поле?

Научниот текст на експертите од странство и од Македонија, кој што дава извештај за првиот дел од мерењата во Овчеполието, направени со интердисциплинарни методи и поддржани од локалните истражувачи, деновиве […]

Read Article →

Кој го направил геоглифот во Овче Поле?

Во близина на Македонскиот град Свети Николе се наоѓа тумула со импресивни димензии 85x45m, ориентирана во линија Север – Југ, на која што е запишан огромен геоглиф  – елипса налик на космичко јајце […]

Read Article →

Научно истражување – март 2014 (галерија)

Во март годинава беше извршено архео-акустично и електромагнетно истражување на неколку локации во Овче Поле, Македонија. Беа користени неинвазивни методи, потполно безбедни за локалитетите, природата и луѓето, кои претставуваат прв комплексен истражувачки проект […]

Read Article →