Говедаровиот Камен во Овче Поле

Во Овчеполието, недалеку од Свети Николе, веднаш до атарите на селата Ерџелија и Пеширово, стрчи еден огромен камен од еруптивно потекло, познат под името Говедар Камен. Во далечното минато во […]

Read Article →