Градиштето кај Кнежје

Од античкиот период се регистрирани повеќе утврдени населби. Меѓу нив поголеми се: Градиште – Кнежје, Средно и Долно Градиште – Трстеник, Кула – Ѓуриште, градиштата кај Долно Ѓуѓанци, Мечкуевци, Делисинци и други. Во Народниот музеј во Штип […]

Read Article →