Научно истражување – март 2014 (галерија)

Во март годинава беше извршено архео-акустично и електромагнетно истражување на неколку локации во Овче Поле, Македонија. Беа користени неинвазивни методи, потполно безбедни за локалитетите, природата и луѓето, кои претставуваат прв комплексен истражувачки проект […]

Read Article →

Градиштето кај Кнежје

Од античкиот период се регистрирани повеќе утврдени населби. Меѓу нив поголеми се: Градиште – Кнежје, Средно и Долно Градиште – Трстеник, Кула – Ѓуриште, градиштата кај Долно Ѓуѓанци, Мечкуевци, Делисинци и други. Во Народниот музеј во Штип […]

Read Article →

Овчеполски села – Кнежје

Кнежје Селото се наоѓа на 3,5 километри оддалеченост од Свети Николе, во долината на Кнежевска Река, на нејзината лева падина, која се протега кон југоисток. Покрај селото, на спротивната падина […]

Read Article →