Кој го направил геоглифот во Овче Поле?

Во близина на Македонскиот град Свети Николе се наоѓа тумула со импресивни димензии 85x45m, ориентирана во линија Север – Југ, на која што е запишан огромен геоглиф  – елипса налик на космичко јајце […]

Read Article →