Границите на Овче Поле

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Овчеполски кнез Мише Развигоров (1)

Раководители на Ново Село станавме Ѓошо Христо, Икономов и јас – Мите Хаџимишев, а околиски војвода – Мише Развигоров, кој беше нелегален по востанието. И така, Мише Развигоров започна не […]

Read Article →

Што има под геоглифот во Овче Поле?

Научниот текст на експертите од странство и од Македонија, кој што дава извештај за првиот дел од мерењата во Овчеполието, направени со интердисциплинарни методи и поддржани од локалните истражувачи, деновиве […]

Read Article →