Христофор Серафимов и Лазар Колишевски

Со колкава доверба можеме да ги толкуваме информациите кои што ни се обезбедени од “официјалната историја”? Постојат пишани извори (кои сеуште не се пре/објавени во Република Македонија) и сведоштва на […]

Read Article →

Каде гледа птицата од центарот на градот?

На старата Ципурова куќа, една од најстарите градби во денешно Свети Николе, има закачено железна птица со раширени крилја. Каде гледа сите овие години, и дали крие некаква порака? (повозрасните […]

Read Article →

Свети Николе – кафеани

(според кажувања на постари Светиниколчани) Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина), кафеаната на Дончо Греотата, […]

Read Article →