Ѓуришки манастир (галерија)

Ѓуришки манастир, посветен на Рождеството на Пресвета Богородица, изграден во 11 – 12 век. Градиштанска Планина (позната и под имињата Градманска Планина, Ѓуришка Планина или само Ѓуриште) е македонска ниска и доста расчленета планина […]

Read Article →

Возвишението Ѓуриште

Возвишението Ѓуриште се наоѓа во западниот дел на Овчеполската котлина, со надморска височина од 851 метар. Возвишението има два благо издигнати рида. Ридовите кај месното население од околните села се […]

Read Article →