Архео-акустични анализи на древната Канда

Научниот текст со прелиминарните резултати од интердисциплинарните мерења кои беа извршени на геоглифот во Овче Поле оваа година, ќе биде објавен на Третата Виртуелна Меѓународна Конференција за Напредни Истражувања во […]

Read Article →

Кој го направил геоглифот во Овче Поле?

Во близина на Македонскиот град Свети Николе се наоѓа тумула со импресивни димензии 85x45m, ориентирана во линија Север – Југ, на која што е запишан огромен геоглиф  – елипса налик на космичко јајце […]

Read Article →