Свети Прохорија од село Ерџелија

Житието на свети Прохор Пчински прераскажано од Марко Цепенков. Приказната за свети Прохорија е скоро иста со запишаното Житие. Различно е името на мајката на преподобен Прохор, за идниот цар Диоген […]

Read Article →

Овче Поле, Република Македонија

Најстари познати жители во Овчеполската Котлина секако се Пеонците. Во првото илјадолетие пред нашата ера со Пеонци било населено целото подрачје помеѓу реките Аксиј (Вардар) и Стримон (Струма). Во постаро […]

Read Article →